Wprowadzenie

W 2012 roku ONZ opublikował Światowy Raport o Młodych Ludziach, który analizuje sytuację młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.
Powstał on dzięki dyskusji młodych ludzi z różnych krajów świata.
Stawia  pytania:

Co robią młodzi ludzie aby poradzić sobie z problemami ( bezrobocie, brak wykształcenia, zły system edukacji)?
Czy młodzi ludzie mogą odnosić sukcesy w pracy?
Co robią władze kraju aby pomóc młodym w ich przejściu ze szkoły do pierwszej pracy?

Celem Waszego projektu będzie przygotowanie konferencji prasowej przedstawiciela ONZ lub MOP. Przekaże on oświadczenia Sekretarza Generalnego oraz odpowie na pytania – co można zrobić, aby rozwiązać globalny problem bezrobocia wśród młodych?

Dodaj komentarz