Ewaluacja

Określenie kryteriów oceny pracy uczniów 
Wymagania/Punkty Podstawowy 1-2 pkt. Rozwijający 3 pkt. Zaawansowany 4 pkt.
Zaangażowanie uczniowie podjęli pracę dopiero po kilku zachętach ze strony nauczyciela uczniowie podjęli współpracę, lecz pracowali wolno, z przerwami uczniowie od razu podjęli współpracę, pracowali systematycznie wykorzystując podane materiały
Terminowość praca wykonana z niewielkim opóźnieniem, dopiero po kilku interwencjach nauczyciela praca wykonana z niewielkim opóźnieniem praca wykonana w terminie
Adekwatność nie wszystkie zaprezentowane materiały prawidłowo realizują zadania tylko drobne nieścisłości w przedstawionych pracach praca wykonana prawidłowo
 Estetyka  konferencja przygotowana niestarannie, brak rekwizytów, chaotyczność wypowiedzi,  drobne ale widoczne usterki w przygotowaniu konferencji  konferencja zaplanowana, przeprowadzona wzorowa
 Współpraca w zespole  brak współpracy lub niewielka, zespół wymagał dużego wsparcia nauczyciela zespół po instrukcji nauczyciela pracował prawidłowo  dobra współpraca
 Innowacyjność  brak pomysłów jak wykonać projekt  pomysły na projekt po konsultacji z nauczycielem  zespół przygotował bardzo ciekawe materiały, pomysłowo opracowane i prezentowane
Użyteczność  praca odtwórcza, mało przydatna, uczniowie niewiele się nauczyli praca wymaga korekty, uczniowie zapoznali się z materiałem,  ale nie przedstawili globalnych współzależności zgodnie z metodyka edukacji globalnej  praca wykonana prawidłowo, zaprezentowano globalny wymiar bezrobocia wśród młodych ludzi, pozwala poznać problem z różnych stron, 

 

Ocena Ilość punktów
 celujący  28-26 pkt.
 bardzo dobry  26-21 pkt.
 dobry  25-15 pkt.
 dostateczny  14-10 pkt.
dopuszczający  9-7 pkt.
 niedostateczny  6-0 pkt.

Dodaj komentarz