Proces

Pracujecie w grupie 5-6 osobowej. Celem projektu jest zorganizowanie konferencji prasowej. Warto rozpocząć pracę od ustalenia harmonogramu i podzielenia się zadaniami.

 • Wybierzcie lidera zespołu, który będzie czuwał nad prawidłową organizacją pracy.
 • Możecie podzielić się rolami : rzecznik prasowy – prowadzi konferencję, zaproszeni goście: przedstawiciel Urzędu Statystycznego, biznesmeni z krajów Globalnego Południa i Północy, wolontariusz, przedstawiciel ONZ lub Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 • Przygotujcie krótką informację o Międzynarodowej Organizacji Pracy – wstęp do konferencji, przedstawienie gościa lub jeśli zdecydowaliście się zaprosić przedstawiciela ONZ – jaka komórka zajmuje się sprawami ludzi młodych. Wybierzcie konkretną osobę, która zostanie zaproszona(fikcyjnie)
 • Musicie przygotować oświadczenie Sekretarza ONZ w sprawie bezrobocia wśród młodzieży na świecie. Powinien on zawierać propozycje jakie działania (skorzystajcie z raportu Youth …) powinna podjąć społeczność międzynarodowa w celu poprawy sytuacji.
 • Powinniście przygotować materiały dla dziennikarzy ( będą nimi pozostali uczniowie Waszej klasy). Na ich podstawie będą mogli przygotować pytania,które zadadzą podczas konferencji prasowej
 • Obejrzyjcie w telewizji konferencję prasową i przygotujcie odpowiednie rekwizyty (mikrofony, wizytówki z Imionami i nazwiskami zaproszonych gości)
 • Teraz powinniście zapoznać się z zamieszczonym źródłami.
  Następnie korzystając z podanych adresów internetowych zbieracie dane tworząc bibliografię materiałów, które wykorzystacie w projekcie.
  Możecie skorzystać z Google Docs.
 • Kolejnym etapem będzie opracowanie źródeł i przygotowanie materiałów. Młodzi biznesmeni i przedstawiciel Urzędu Statystycznego mogą przygotować krótkie prezentacje w Power Poincie.
 • Na wykonanie zadania macie 1 miesiąc.

Dodaj komentarz