Strona główna

Pokojowe protesty w Madrycie sierpień  2011.
Stopa bezrobocia ludzi młodych w Hiszpanii 46,2%

Web Quest o bezrobociu wśród ludzi młodych z punktu widzenia edukacji globalnej.

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Okres realizacji : 1 miesiąc
Autorzy: Jadwiga Jurczyk-Motyl( pomysł i wykonanie)
Danuta Limanowska-Cupiał i Dorota Krawczyk ( koordynatorzy pracy uczniów)
Beata Łatka ( nauczyciel wspierający)

Dodaj komentarz