Zadania

Przedstawiciel Urzędu Statystycznego:
Zadanie:
Twoim zadaniem będzie wyszukanie raportów, danych, które przedstawią jak bardzo bezrobocie dotyka młodych ludzi w wieku od 15-25 lat.

 • informacje w jakim wieku w poszczególnych krajach świata młodzi ludzie podejmują pierwszą pracę ( kończą naukę w szkole)
 • jak duża jest stopa bezrobocia w różnych krajach świata
 • jakie czynniki wpływają na poziom bezrobocia
 • czy miejsce którym się urodziliśmy wpływa na łatwiejszy start zawodowy?

Młody przedsiębiorca z krajów Globalnego Południa.
Zadanie:
W źródłach znajdziesz tekst „How to make money in Africa by solving problems” pokazujący jak szukać pomysłu na biznes próbując zaradzić problemom z którymi boryka się Afryka. Na początku swojego ( lub Waszych ) wystąpień zaprezentujcie je waszym kolegom z Europy jako inspirację.
Następnie poszukajcie w Internecie ( korzystając ze źródeł) opisu udanego biznesu, którego właścicielem jest młoda osoba z krajów Globalnego Południa.
Jeśli nie znasz tego pojęcia – sprawdź na zamieszczonej w źródłach mapie świata o jakie państwa chodzi. Podpowiem Ci tylko, ze są to kraje z niskim dochodem per capita na 1 osobę.
Nie znaczy to jednak, że się nie rozwijają. Aby przełamać stereotypy będziemy w tym projekcie prezentować sukcesy, nie porażki.
Jako młody przedsiębiorca z krajów Globalnego Południa:

Zacznij od opisania sytuacji w Twoim kraju. Ponieważ jesteś młodą osobą, oprócz podstawowych informacji o Twoim kraju, nie zapomnij opisać systemu oświaty, Twojej sytuacji rodzinnej i innych ważnych danych, które złożyły się na Twój sukces.
Następnie zaprezentuj swoją drogę do sukcesu:

 • czy w Twoim kraju młodzi ludzie mogą liczyć na wsparcie państwa?
 • jak znalazłeś pomysł na biznes
 • co pomaga w realizacji pomysłu, a co przeszkadza?
 • jakiej dobrej rady udzieliłbyś swoim młodszym i starszym kolegom?

Młody przedsiębiorca z krajów Globalnej Północy.
Zadanie
Twoim zadaniem będzie wyszukanie opisu udanego biznesu, którego właścicielem jest osoba z krajów Globalnej Północy. Jeśli nie znasz tego pojęcia sprawdź na mapie zamieszczonej w źródłach. Podpowiem Ci tylko, że są to państwa z wysokim dochodem per capita na osobę. Postaraj się znaleźć ciekawy, mało znany przykład.
Zacznij od opisania sytuacji w Twoim kraju. Ponieważ jesteś młodą osobą, oprócz podstawowych informacji o Twoim kraju, nie zapomnij opisać systemu oświaty, Twojej sytuacji rodzinnej i innych ważnych danych, które złożyły się na Twój sukces.
Następnie zaprezentuj swoją drogę do sukcesu:

 • czy w Twoim kraju młodzi ludzie mogą liczyć na wsparcie państwa?
 • jak znalazłeś pomysł na biznes
 • co pomaga w realizacji pomysłu, a co przeszkadza?
 • jakiej dobrej rady udzieliłbyś swoim młodszym i starszym kolegom?

Wolontariusz

Jesteś członkiem organizacji, która organizuje „Adopcję serca”. Twoim zadaniem będzie zaprezentowanie zasad, zachęcenie do podjęcia akcji.
Myślą przewodnia Twojego wystąpienia niech będą słowa Nelsona Mandeli :
„Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć, aby zmienić świat.”

Organizatorzy konferencji prasowej
Do naszej szkoły przyjedzie wkrótce przedstawiciel ONZ(MOP). Na konferencji prasowej przestawi oświadczenie Sekretarza Generalnego w sprawie bezrobocia wśród młodych ludzi na świecie.
Waszym zadaniem będzie zorganizowanie konferencji. Zostaną na nią zaproszeni: przedstawiciel Urzędu Statystycznego i młodzi biznesmeni.

Dodaj komentarz